You can put alls such as: house, product

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
You can put alls such as: house, product

You can put alls such as: house, product


  Đăng ký hộ tịch trực tuyến

  avatar
  thanhtu2120


  Posts : 162
  Join date : 2019-11-02

  Đăng ký hộ tịch trực tuyến Empty Đăng ký hộ tịch trực tuyến

  Post by thanhtu2120 Wed Sep 23, 2020 8:04 pm

  Đăng ký hộ tịch nói gọn lại là hộ tịch là một hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: cơ quan hành pháp, cơ quan quản lý hành chính nhà nước...ghi và lưu lại các thông tin quan trọng của công dân. Hiện nay cũng có vài thay đổi về cách thức đăng ký hộ tịch. Vào ngày  28/7/2020 chính phủ đã ban hành nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có thể đăng ký hộ tịch trực tuyến. Vậy quy trình đăng ký hộ tịch trực tuyến diễn ra như thế nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu
  Hướng dẫn sơ bộ quy trình đăng  ký hộ tịch trực tuyến
  Đăng ký hộ tịch trực tuyến Logo-ats
  ● Khi bạn có nhu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến bạn sẽ truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia. Tại đây cổng dịch vụ cung cấp tỉnh để đăng ký tài khoản, xác thực người dùng theo hướng dẫn
  ● Sau khi đăng nhập tài khoản thành công bạn có thể đăng ký hộ tịch trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác, đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ theo quy định của pháp luật
  ● Nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định của pháp luật.
  ● Sau khi hoàn tất điền đầy đủ thông tin cần cung cấp, bạn sẽ được cấp 1 mã hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc truy cập để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký hộ tịch trực tuyến
  ● Ngay sau khi bạn nộp đơn trong ngày, cơ quan đăng ký hộ tịch trực tuyến sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp của hồ sơ và gửi phiếu hẹn trả kết quả qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại di động. Bạn sẽ được thông báo nếu hồ sơ đầy đủ hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ.
  Nguyên tắc đăng ký hộ tịch
  ● Luôn tôn trọng và bảo đảm quyền nhân thân của cá nhân công dân.
  ● Mọi sự kiện hộ tịch của cá nhân đều phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác. Đối với trường hợp đăng ký hộ tịch trực tuyến không đủ điều kiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối bằng văn bản và nêu rõ nguyên nhân
  ● Đối với những việc hộ tịch mà Luật Hộ tịch không quy định thời hạn giải quyết thì được giải quyết ngay trong ngày. Đối với trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay phải trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
  ● Các thông tin, sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền.
  ● Cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống và có thể đăng ký hộ tịch trực tuyến.
  ● Mọi thông tin, sự kiện hộ tịch sau khi đăng ký vào hộ tịch phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
  ● Nội dung khai sinh, kết hôn, ly hôn, khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại giới tính, xác định lại dân tộc của cá nhân trong cơ sở dữ liệu hộ tịch là thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  ● Luôn đảo đảm tính công khai, minh bạch trong thủ tục đăng ký hộ tịch.

   Current date/time is Fri Dec 09, 2022 4:09 pm