You can put alls such as: house, product

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
You can put alls such as: house, product

You can put alls such as: house, product


  Những lưu ý về cách tính tuổi nghỉ hưu theo luật mới

  avatar
  trangngo256


  Posts : 66
  Join date : 2019-10-19

  Những lưu ý về cách tính tuổi nghỉ hưu theo luật mới Empty Những lưu ý về cách tính tuổi nghỉ hưu theo luật mới

  Post by trangngo256 Mon Jul 13, 2020 2:33 pm

  Căn cứ vào bộ luật được ban hành hiện nay là bộ luật lao động 2019 và bộ luật lao động 2020 về tuổi nghỉ hưu. Cách tính tuổi nghỉ hưu của người lao động bắt đầu từ năm 2020 sẽ được quy định chi tiết như sau
  Những lưu ý về cách tính tuổi nghỉ hưu theo luật mới 2kb0Fok
  Lao động nữ trong chi tiết tuổi nghỉ hưu theo luật mới với điều kiện bình thường
  Năm 2020: Khi đối tượng đủ 55 tuổi
  Năm 2021: Khi đối tượng đủ 55 tuổi 4 tháng
  Năm 2022: Khi đối tượng đủ 55 tuổi 8 tháng
  Năm 2023: Khi đối tượng đủ 56 tuổi
  Năm 2024: Khi đối tượng đủ 56 tuổi 4 tháng
  Năm 2025: Khi đối tượng đủ 56 tuổi 8 tháng
  Năm 2026: Khi đối tượng đủ 57 tuổi
  Năm 2027: Khi đối tượng đủ 57 tuổi 4 tháng
  Năm 2028: Khi đối tượng đủ 57 tuổi 8 tháng
  Năm 2029: Khi đối tượng đủ 58 tuổi
  Năm 2030: Khi đối tượng đủ 58 tuổi 4 tháng
  Năm 2031: Khi đối tượng đủ 58 tuổi 8 tháng
  Năm 2032: Khi đối tượng đủ 59 tuổi
  Năm 2033: Khi đối tượng đủ 59 tuổi 4 tháng
  Năm 2034: Khi đối tượng đủ 59 tuổi 8 tháng
  Từ năm 2035 trở đi: Khi đối tượng đủ 60 tuổi
  Lao động nam trong chi tiết tuổi nghỉ hưu theo luật mới với điều kiện bình thường
  Năm 2020: Khi đối tượng đủ 60 tuổi
  Năm 2021: Khi đối tượng đủ 60 tuổi 3 tháng
  Năm 2022: Khi đối tượng đủ 60 tuổi 6 tháng
  Năm 2023: Khi đối tượng đủ 60 tuổi 9 tháng
  Năm 2024: Khi đối tượng đủ 61 tuổi
  Năm 2025: Khi đối tượng đủ 61 tuổi 3 tháng
  Năm 2026: Khi đối tượng đủ 61 tuổi 6 tháng
  Năm 2027: Khi đối tượng đủ 61 tuổi 9 tháng
  Từ năm 2028 trở đi: Khi đối tượng đủ 62 tuổi.
  Những lưu ý về cách tính tuổi nghỉ hưu cả nam và nữ theo luật mới cho những đối tượng đặc biệt
  Cách tính tuổi nghỉ hưu đối với nam đến năm 2021 Khi đối tượng đủ 60 tuổi 3 tháng, năm 2022 là 60 tuổi 6 tháng, … và tới năm 2028 thì Khi đối tượng đủ 62 tuổi
  Cách tính tuổi nghỉ hưu đối với nữ đến năm 2021 Khi đối tượng đủ 55 tuổi 4 tháng năm 2021 tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 4 tháng, sang năm 2022 là 55 tuổi 8 tháng, năm 2023 là 56 tuổi đến năm 2035 thì nữ nghỉ hưu khi Khi đối tượng đủ tuổi 60
  Tính tuổi nghỉ hưu theo luật mới thì từ năm 2028 trở đi thì tuổi nghỉ hưu, theo điều luật bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 quy định. Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa là 5 năm và thực hiện với lộ trình bắt đầu tăng từ năm 2021. Cách tính tuổi nghỉ hưu cao hơn không vượt quá 67 tuổi đối với nam vào năm 2028 và không vượt quá 65 tuổi đối với nữ vào năm 2035.
  Trường hợp đặc biệt nếu là người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm nghề, sản xuất, những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc ở vùng không có điều kiện kinh tế cũng như điều kiện xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
  Đối với trường hợp khác như người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn nhưng cũng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu. Loại trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác

  CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ATS
  Văn phòng Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Đào Duy Anh
  Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  ĐT: 84-24-3751 1888
  Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà 67 Nguyễn Thị Minh Khai
  Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  ĐT: 84-28-3926 2635
  Email: partners@atslegal.vn
  Website: atslegal.vn

   Current date/time is Sat Sep 23, 2023 10:00 pm